องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการ ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา "บนทางสาธารณะ"

    รายละเอียดข่าว

มาตรการ ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา "บนทางสาธารณะ"

    เอกสารประกอบ มาตรการ ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา "บนทางสาธารณะ"
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2553
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด