องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 292 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 12 ม.ค. 2565 ]16
2 ประองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 5 พ.ย. 2564 ]41
3 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.จันอัด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]6
4 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 1 พ.ย. 2564 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]38
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 1 พ.ย. 2564 ]37
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ให้เจ้าของรถเกี่ยวข้าวยื่นแบบเพื่อเสียภาษีรถเกี่ยวข้าว ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]34
8 ประกาศอำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.จันอัด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]69
9 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.จันอัด เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.จันอัด หรือ นายก อบต.จันอัด [ 6 ต.ค. 2564 ]52
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]45
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]45
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง กำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้นำ้มันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]39
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง กำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้นำ้มันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]3
15 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 26 เม.ย. 2564 ]47
16 วิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน [ 10 ก.พ. 2564 ]53
17 แนะป้องกันเพลิงไหม้ในเทศกาลตรุษจีน [ 10 ก.พ. 2564 ]83
18 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ธ.ค. 2563 ]69
19 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]73
20 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 2 ต.ค. 2563 ]82
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15