องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 293 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]2
2 ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]3
3 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตราการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 12 พ.ค. 2565 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]12
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]14
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]18
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]16
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]23
10 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และมลพิษทางอากาศด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]42
11 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]38
12 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]42
13 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]40
14 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]42
15 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศกำหนดการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]24
16 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]23
17 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศกฎหมายกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ก.พ. 2565 ]25
18 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]46
19 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 12 ม.ค. 2565 ]83
20 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.จันอัด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15