องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด