องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศอบต.จันอัด เรื่องโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศอบต.จันอัด 
เรื่องโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


    เอกสารประกอบ ประกาศอบต.จันอัด เรื่องโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด