องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด