องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด