องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.จันอัด ประจำปี 2555-2556

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี  พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556


    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.จันอัด ประจำปี 2555-2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด