องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง  โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2561