องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 


เชิญชวนประชาชนชาวตำบลจันอัด มาร่วมประชุมประชาคม โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

เชิญชวนประชาชนชาวตำบลจันอัด มาร่วมประชุมประชาคม โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 23 -26  มกราคม 2561 ตามตารางที่แนบมานี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2561