องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำสำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของอบต.จันอัด

    รายละเอียดข่าว

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำสำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของอบต.จันอัด

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2564