องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ (ภาษีบำรุงท้องที่) ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ (ภาษีบำรุงท้องที่) ประจำปี 2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2561