องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 


ประกาศ เรื่องรายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่องรายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2560