องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ อยู่ที่ไหน หลบยังไว ไม่ให้โดนฟ้าผ่า ไม่อยู่กลางแจ้ง

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  ประชาสัมพันธ์ อยู่ที่ไหน  หลบยังไว  ไม่ให้โดนฟ้าผ่า  ไม่อยู่กลางแจ้ง

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ค. 2561