องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 


ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2561