องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
งานการเจ้าที่
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00054 ป้ายไฟวิ่ง สุรินทร์ [ 0 ] [ 3 ] ตลาดเทคโนโลยี [21-09-2021 16:59] ยังไม่มีคนตอบ
00053 ป้ายไฟวิ่ง สุรินทร์ [ 0 ] [ 0 ] ตลาดเทคโนโลยี [21-09-2021 16:59] ยังไม่มีคนตอบ
00052 อุปกรณ์ดับเพลิง สุรินทร์ [ 0 ] [ 5 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [20-09-2021 16:55] ยังไม่มีคนตอบ
00051 กฐินสามัคคี [ 0 ] [ 13 ] กฐิน [18-09-2021 08:54] ยังไม่มีคนตอบ
00050 กฐินสามัคคี [ 0 ] [ 3 ] กฐิน [18-09-2021 08:54] ยังไม่มีคนตอบ
00049 ป้ายไฟวิ่ง โคราช [ 0 ] [ 0 ] saleman [18-09-2021 08:49] ยังไม่มีคนตอบ
00048 กล้องวงจรปิด โคราช [ 0 ] [ 5 ] ตลาดเทคโนโลยี [17-09-2021 14:04] ยังไม่มีคนตอบ
00047 รับทำเว็บไซต์ สุรินทร์ [ 0 ] [ 6 ] saleman [16-09-2021 15:57] ยังไม่มีคนตอบ
00046 ไฟอราม นครราชสีมา [ 0 ] [ 4 ] saleman [15-09-2021 09:55] ยังไม่มีคนตอบ
00045 ขอเชิญร่วมบุญปล่อยสัตว์หน้าเขียง [ 0 ] [ 11 ] ประชาสัมพันธ์ [14-09-2021 13:24] ยังไม่มีคนตอบ
00044 รั้วไฟฟ้า ชัยภูมิ [ 0 ] [ 4 ] ตลาดเทคโนโลยี [13-09-2021 14:58] ยังไม่มีคนตอบ
00043 วัดแสงแก้วโพธิญาณ [ 0 ] [ 3 ] คนไทยใจดี [13-09-2021 10:17] ยังไม่มีคนตอบ
00042 ป้ายไวนิล โคราช [ 1 ] [ 19 ] sale [08-09-2021 15:36] [09-09-2021 00:37]
00041 อุปกรณ์ดับเพลิง โคราช [ 1 ] [ 10 ] sale [07-09-2021 09:56] [07-09-2021 20:59]
00040 รั้วไฟฟ้า นครราชสีมา [ 0 ] [ 1 ] ตลาดเทคโนโลยี [06-09-2021 11:53] ยังไม่มีคนตอบ
00039 ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร [ 0 ] [ 3 ] สืบ [06-09-2021 09:57] ยังไม่มีคนตอบ
00038 gWLOGZgBOncxwcJca [ 0 ] [ 10 ] osrqtnlz [04-09-2021 14:49] ยังไม่มีคนตอบ
00037 รั้วไฟฟ้า สุรินทร์ [ 0 ] [ 2 ] saleman [04-09-2021 12:14] ยังไม่มีคนตอบ
00036 วัดพระบาทน้ำพุ เชิญบริจาคทำบุญได้ [ 0 ] [ 1 ] เพื่อคนไทย [04-09-2021 12:05] ยังไม่มีคนตอบ
00035 ประตูอัตโนมัติ สุรินทร์ [ 0 ] [ 1 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [04-09-2021 11:44] ยังไม่มีคนตอบ
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]