องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
271 ประชาสัมพันธ์รายงานงบทรัพย์สินและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 [ 1 ธ.ค. 2554 ]124
272 ติดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ [ 1 ธ.ค. 2554 ]56
273 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 8 ก.ย. 2554 ]56
274 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกกระบวนงาน ประจำปี 2554 [ 8 ก.ย. 2554 ]45
275 ประกาศรับโอนย้าย [ 30 มี.ค. 2554 ]52
276 ประกาศหลักเกณฑ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 28 มี.ค. 2554 ]46
277 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาเหล็ก บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 [ 25 มี.ค. 2554 ]50
278 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.จันอัด [ 10 มี.ค. 2554 ]59
279 รณรงค์สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ 2554 [ 18 ม.ค. 2554 ]54
280 ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม [ 4 ต.ค. 2553 ]63
281 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ [ 8 ก.ย. 2553 ]65
282 มาตรการ ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา "บนทางสาธารณะ" [ 7 ม.ค. 2553 ]20
283 ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 9 ต.ค. 751 ]102
284 คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 30 พ.ย. 542 ]25
285 [ 30 พ.ย. 542 ]27
286 [ 30 พ.ย. 542 ]23
287 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 [ 30 พ.ย. 542 ]22
288 [ 30 พ.ย. 542 ]251
289 คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 30 พ.ย. 542 ]60
290 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน / วัสดุการศึกษา / ครุภัณฑ์การศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]57
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10