องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2561 ]15
122 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 [ 1 ต.ค. 2561 ]138
123 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]16
124 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 6 ส.ค. 2561 ]4
125 โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]133
126 ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]14
127 ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]13
128 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]6
129 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ [ 8 มิ.ย. 2561 ]18
130 อบต.จันอัด เชิญชวนร่วมใจลดโลกร้อน ด้วยการ ปั่นจักรยาน [ 7 มิ.ย. 2561 ]121
131 ประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้าช็อต [ 28 พ.ค. 2561 ]19
132 ประชาสัมพันธ์ อยู่ที่ไหน หลบยังไว ไม่ให้โดนฟ้าผ่า ไม่อยู่กลางแจ้ง [ 28 พ.ค. 2561 ]15
133 ประชาสัมพันธ์วิธีรับมืออันตรายจาก พายุฤดูร้อน [ 28 พ.ค. 2561 ]13
134 ประชาสัมพันธ์รับมือพายุลมแรงและฟ้าผ่า [ 25 พ.ค. 2561 ]17
135 ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝน [ 24 พ.ค. 2561 ]22
136 ประชาสัมพันธ์ รู้ไว้ใช่ว่า ฟ้าผ่า เกิดจากอะไร [ 22 พ.ค. 2561 ]17
137 ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 1 พ.ค. 2561 ]145
138 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 [ 4 เม.ย. 2561 ]17
139 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ (ภาษีบำรุงท้องที่) ประจำปี 2561 [ 13 มี.ค. 2561 ]25
140 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนตำบลจันอัด เรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย [ 2 มี.ค. 2561 ]164
141 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนตำบลจันอัด เรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2561 ]131
142 เชิญชวนประชาชนชาวตำบลจันอัด มาร่วมประชุมประชาคม โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ม.ค. 2561 ]127
143 ประกาศ เรื่องรายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]15
144 ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 พ.ย. 2560 ]17
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2560 ]221
146 แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 10 พ.ย. 2560 ]14
147 แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 10 พ.ย. 2560 ]18
148 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 26 ต.ค. 2560 ]183
149 ประชาสัมพันธ์ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 ต.ค. 2560 ]14
150 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องกำหนดโครงสร้างและการส่วนราชการของอบต.จันอัด [ 5 ต.ค. 2560 ]13
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12