องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
211 ระเบียบการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]64
212 ปรับปลัด-ล่าสุด [ 25 ส.ค. 2557 ]66
213 นักบริหารงานทั่วไป [ 22 ส.ค. 2557 ]29
214 โบนัส-ล่าสุด [ 22 ส.ค. 2557 ]25
215 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุธรณ์ การร้องทุกข์ข้าราชการ [ 22 ส.ค. 2557 ]26
216 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 22 ส.ค. 2557 ]27
217 การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 21 ส.ค. 2557 ]24
218 การได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ [ 21 ส.ค. 2557 ]29
219 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 21 ส.ค. 2557 ]79
220 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมของ อปท. [ 21 ส.ค. 2557 ]54
221 ค่ารักษาพยาบาล [ 21 ส.ค. 2557 ]58
222 การสำรวจร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน [ 21 ส.ค. 2557 ]59
223 การบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก [ 21 ส.ค. 2557 ]57
224 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด [ 7 ส.ค. 2557 ]232
225 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด [ 7 ส.ค. 2557 ]26
226 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด [ 7 ส.ค. 2557 ]62
227 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด [ 7 ส.ค. 2557 ]56
228 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 7 ส.ค. 2557 ]56
229 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 1 ส.ค. 2557 ]55
230 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ส.ค. 2557 ]63
231 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 28 ก.ค. 2557 ]68
232 วิธีป้องกันอุบัติภัยในบ้านเรือน [ 23 ก.ค. 2557 ]64
233 กิจกรรม "จังหวัด ประหยัดไฟ" [ 18 ก.ค. 2557 ]64
234 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 14 ก.ค. 2557 ]54
235 มะเร็งเต้านม...ตรวจตรา รู้เร็ว รีบรักษา มีโอกาสหาย [ 9 ก.ค. 2557 ]55
236 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.ค. 2557 ]40
237 รายงานผลการดำเงินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3) และผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2557 (งวด เมษายน -มิถุนายน 2557) [ 1 ก.ค. 2557 ]59
238 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 30 มิ.ย. 2557 ]55
239 ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 [ 16 มิ.ย. 2557 ]247
240 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างอบต.จันอัด [ 12 มิ.ย. 2557 ]38
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10