องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 292 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม [ 9 เม.ย. 2563 ]41
42 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์ไทย การนวดแผนไทย [ 9 เม.ย. 2563 ]38
43 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 7 เม.ย. 2563 ]38
44 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 วันที่ลงข่าว 3 เมษายน 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]42
45 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาก เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]40
46 ข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา ในเขตตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ก.พ. 2563 ]41
47 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 พ.ย. 2562 ]42
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]41
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง กำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้นำ้มันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]0
50 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]65
51 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 17/2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]53
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2562 ]41
53 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 13/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]42
54 ประชาสัมพันธ์จากอบต. กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]76
55 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 12/2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]40
56 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 11/2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]42
57 ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ขยะ [ 18 ก.ค. 2562 ]37
58 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]64
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากถนนถึงหนองบ่อ ม.6 บ้านดอน [ 19 มิ.ย. 2562 ]47
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากถนนถึงหนองบ่อ ม.6 บ้านดอน [ 19 มิ.ย. 2562 ]32
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15