องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]132
82 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 17/2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]109
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2562 ]123
84 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 13/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]103
85 ประชาสัมพันธ์จากอบต. กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]137
86 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 12/2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]104
87 ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ขยะ [ 18 ก.ค. 2562 ]96
88 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]119
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากถนนถึงหนองบ่อ ม.6 บ้านดอน [ 19 มิ.ย. 2562 ]102
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากถนนถึงหนองบ่อ ม.6 บ้านดอน [ 19 มิ.ย. 2562 ]94
91 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการเลือกซื้อสินค้า [ 18 มิ.ย. 2562 ]101
92 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 8/2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]102
93 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 16 พ.ค. 2562 ]105
94 ประกาศ อบต. เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 พ.ค. 2562 ]100
95 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 7/2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]106
96 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 6/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]187
97 ข้อมูลด้านกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 15 มี.ค. 2562 ]97
98 ข้อมูลด้านกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 15 มี.ค. 2562 ]104
99 ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนตำบลจันอัด เรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย [ 1 มี.ค. 2562 ]99
100 ประชาสัมพันธ์เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 4/2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]106
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16